Multiprotekt – Biuro Turystyczne „Roztoka”
NIP:922-270-35-11
Kilińskiego 82, 22-400 Zamość
tel. kom.:  +48 790 810 458, +48 505 783 458
e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com
Facebook

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr 181. Gwarancja nr M 202330 wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.