Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO Polska została uznana jako kraj z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2Według danych WHO na dzień 11 marca 2020 r., w Europie są już 32 kraje dotknięte lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o dużej liczbie przypadków COVID-19.

więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-47-warszawa-12-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/